Custom Insole - Calibration - danish

Det kræver en kombination af flere forskellige kalibreringer at sikre en vellykket fremstilling af vores fodindlæg. Det kræver blandt andet at der tages højde for patientens anatomiske variationer og problematikker, hvilket udgør grundlaget for fremstillingen af specialfremstillede fodindlæg fra MASS4D®.

m

Vores unikke tilpasningsproces tager højde for patientens kropsvægt, fodfleksibilitet, sygdomshistorie, svang, aktivitetsniveau og kendte anvendelsesområder ved fremstillingen af hvert fodindlæg, således at vi opnår den rette kombination af fleksibilitet for at sikre fodens fulde bevægelighed og rigiditet for at sikre en konstant korrigerende støtte.